top of page

SASO BELGESİ

SASO BELGESİ NEDİR?

      Arabistan’a yapılan ihracatlarda ihracat  öncesi(Gerekli evraklar beyan edilerek) çıkartılan uygunluk belgesidir.

      2019 yılı itibariyle gelen yeni yönetmelikle birlikte gümrük kapıları denetimleri sıkılaştırılmıştır.Belgesiz gönderilerde ciddi sorunlar yaşanmaya başlanmıştır

      Bu sebeple ihracatların ardiye + cezai yaptırımlar vb. Durumlarda kalmamaları  ve görünmez maliyetlerini en aza indirmek için,saso belgelerini ihracat öncesinde almak en sağlıklı ve en doğru işleyiş olacaktır.

NASIL ALINIR + İŞLEYİŞ NASILDIR ?

     Saso belgesi alabilmek için başvuru evraklarının eksiksiz bir şekilde tarafımıza gönderilmesi

gerekmektedir.

Gereklik evraklar;

  1. Başvuru formu

  2. Commercial invoice

  3. Menşei şahadetnamesi

  4. Ürün ve yükleme görselleri

  5. Ürüne ait ingilizce test raporları

SÜRE

  Başvuru evraklarının eksiksiz bir şekilde tarafımıza iletildikten sonra belge çıkma süresi 2-3 iş günüdür.

SONUÇ

 Belgeniz uzman kadromuz ile beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda çıkartılarak draft onayınıza sunulur.Orjinal belgeniz onayınıza istinaden basılarak alıcınızın en yakın olduğu limana yönlendirilerek elden teslim alınması sağlanır.

bottom of page